Repræsentantskabsmøde 2018

JSF afholder repræsentantskabsmøde
søndag den 25. februar kl. 10.00
på Kirkebækvej 92, 8800 Viborg

Indbydelse er udsendt til foreningernes formænd