Kontingent

Kontingent for 2016:

Foreningskontingent: 1000,- kr årligt
Medlemsbidrag: 20,- kr. pr. medlem (vedtaget på JSF årsmøde 2015)
Forsikring: 600,- kr. årligt

Opkrævninger udsendes normalt ultimo april/primo maj når de endelige tal fra Det Centrale Forenings Register (CFR) foreligger. Opkrævning skal være betalt med udgangen af maj måned og gælder for indværende kalenderår.


Kontingent for 2015 blev vedtaget på vores årsmøde:

Foreningskontingent: 1000,- kr årligt
Medlemsbidrag: 15,- kr. pr. medlem
Forsikring: 600,- kr. årligt

Det blev samtidigt vedtaget at medlemsbidraget fra 2016 bliver på 20,- kr. pr. medlem.

 

 

Skriv et svar