Repræsentantskabsmøde udskydes

Repræsentantskabsmøde 2021, der var planlagt til den 28. februar, udskydes på grund af de nuværende forsamlings-restriktioner.
Mødet vil blive forsøgt afholdt sammen med et af sommerens jyske mesterskaber, enten 25/50 meter eller 300 meter.
Nærmere information følger senere.

JM 15 meter udskydes

På grund af de gældende restriktioner har JSF besluttet, at der ikke afholdes JM 15 meter i februar 2021.
Stævnet vil blive forsøgt afholdt i efteråret 2021 – nærmere oplysninger følger, når situationen er mere afklaret.

JM 10-meter aflyst

Vi havde håbet, at det udskudte JM 10-meter (fra november 2020) kunne afholdes i februar 2021.
På grund af de fortsatte restriktioner aflyses stævnet helt.
Evt. indbetalte indskud tilbagebetales snarest.

Vi ser frem til, at der igen kommer normale forhold for samfundet og for vores sport.