Kontingent

Som medlemsforening betaltes for nuværende følgende kontingent:

Foreningens grundkontingent: 1000,- kr årligt
Medlemsbidrag: 30,- kr. årligt pr. medlem registreret i CFR
Forsikring: opkræves af DSkyU og afhænger af forsikringspræmien delt med antal medlemsforeninger i DSkyU.

Opkrævninger udsendes når årets medlemsindberetninger fra Det Centrale Forenings Register (CFR) foreligger.

 

Skriv et svar