Registrering af medlemstal

Den årlige medlemsregistrering i idrætsforeningerne er ved at være overstået, men nogle foreninger mangler fortsat at indberette deres medlemstal for 2014. Sidste frist var lørdag den 31. januar 2015.

SÃ¥ det er NU…. hvis I er en af de foreninger, som endnu ikke har indberettet! SÃ¥fremt I ikke indberetter vil der efterfølgende blive sendt en opkrævning svarende til det mistede tilskud fra DIF. Se nedenfor.

Medlemstallene skal indberettes til idrætsorganisationernes fælles portal CFR (Centralt Forenings Register) via hjemmesidenwww.medlemstal.dk. Ved at klikke på punktet ”Vejledning” på forsiden, er der adgang til vejledningen, ofte stillede spørgsmål og en video-guide.

Foreningerne skal benytte det CFR-nummer og den adgangskode, som de tidligere har fået tilsendt i en mail fra CFR-sekretariatet. Har I mistet koden eller er i tvivl om noget, kan CFR-sekretariatet kontaktes på tlf. 70 20 18 00, mandag-fredag kl. 10 – 14 eller på mail info@medlemstal.dk.

Bemærk at de indberettede medlemstal først er korrekt registreret, når formanden og/eller kasseren har modtaget en kvittering på mail fra CFR.

Unionsstyrelsen har efter samråd med forbundene under Dansk Skytte Union i 2013 besluttet at foreninger, der ikke indberetter medlemstal rettidigt og derfor fremgår af den officielle opgørelse fra Danmarks Idrætsforbund uden registreringer, vil blive opkrævet det mistede tilskudsbeløb. Det sker på basis af seneste års registrering af medlemstal.

Ekspeditionsgebyr, fastsat af UNSTY/FORD kr. 500,00
Mistet medlemstilskud = antal medlemmer*) ∙ 11,60 kr. (2014-tal) i forhold til DIF’s fordelingsnøgle *) medlemsantallet fra året før.
Mistet foreningstilskud 991,00 kr. (2014 tal) i forhold til DIF’s fordelingsnøgle

Eksempel: x-Skytteforening med 119 medlemmer
Ekspeditionsgebyr: kr. 500,00
Mistet medlemstilskud = 119 ∙ 11,60 kr. i forhold til DIF’s fordelingsnøgle: kr. 1380,40
Mistet foreningstilskud i forhold til DIF’s fordelingsnøgle: kr. 991,00
I alt: kr. 2871,40.

Beløbet opkræves fra DSkyU, umiddelbart efter at DIF har godkendt det endelige medlemsantal.