JSF i ny udgave i 2023?

Der er overvejelser om at lade JSF fortsætte som forbund, også efter at medlemsforeningerne er blevet direkte medlemmer af Dansk Skytte Union.
JSF kan fortsat have en aktiv rolle bl.a. som arrangør af stævner og turneringer.

Følgende skrivelse er udsendt til foreningerne: mail til foreningerne

Støt Støtteforeningen!

Dansk Skytte Unions Støtteforening, som har til formål at skaffe midler til klubber, sektioner og skytter, vil meget gerne modtage yderligere bidrag inden udgangen af december 2021 for at kunne opfylde sit formål bedst muligt.
Ud over at støtte det gode formål, opnår du også nogle personlige fordele, f.eks:
rabat på Dansk Skytte Unions kurser
rabat på overnatninger i Idrættens Hus
rabat på tøj og merchandise fra Dansk Skytte Union
deltagelse i lodtrækning om lækre præmier

Støttebeløbet er som udgangspunkt min. kr. 200, men det er fradragsberettiget!

Læs mere her: http://skytteunion.dk/unionen/stotteforeningen/