Støt Støtteforeningen!

Dansk Skytte Unions Støtteforening, som har til formål at skaffe midler til klubber, sektioner og skytter, vil meget gerne modtage yderligere bidrag inden udgangen af december 2021 for at kunne opfylde sit formål bedst muligt.
Ud over at støtte det gode formål, opnår du også nogle personlige fordele, f.eks:
rabat på Dansk Skytte Unions kurser
rabat på overnatninger i Idrættens Hus
rabat på tøj og merchandise fra Dansk Skytte Union
deltagelse i lodtrækning om lækre præmier

Støttebeløbet er som udgangspunkt min. kr. 200, men det er fradragsberettiget!

Læs mere her: http://skytteunion.dk/unionen/stotteforeningen/

Repræsentantskabsmøde udskydes

Repræsentantskabsmøde 2021, der var planlagt til den 28. februar, udskydes på grund af de nuværende forsamlings-restriktioner.
Mødet vil blive forsøgt afholdt sammen med et af sommerens jyske mesterskaber, enten 25/50 meter eller 300 meter.
Nærmere information følger senere.

JM 15 meter udskydes

På grund af de gældende restriktioner har JSF besluttet, at der ikke afholdes JM 15 meter i februar 2021.
Stævnet vil blive forsøgt afholdt i efteråret 2021 – nærmere oplysninger følger, når situationen er mere afklaret.