Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2016

Alle medlemsforeninger af Jyllands Skytteforbund inviteres hermed til at møde op til forbundets repræsentantskabsmøde. Indkaldelse kan ses her..

Mødet afholdes søndag d. 14. februar 2016 kl. 10.00 i Viborg (Viborg Skytteforening). Dagsorden i henhold til vedtægter.

Foreninger kan deltage med frit antal deltagere – dog højst 2 med stemmeret. Tilmelding: jsf.nemtilmeld.dk senest 11. februar 2016

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet (7. februar 2016).