Materialer til JSF Repræsentantskabsmøde

Med lidt forsinkelse er Ã¥rets beretning, regnskab og budget for 2016-17 nu klar. Alle tre filer kan hentes under menupunktet “Repræsentantskabsmøder”.

Der vil ligeledes være kopier til rådighed under selve mødet for alle deltagere.

Vel mødt til årets repræsentantskabsmøde i Jyllands Skytte Forbund.

Erik Balk Mouritsen
Formand